Miljöpolicy

Winepartners Nordic AB har en väl utarbetad miljöpolicy.  Vi strävar löpande efter att i alla led påverka och minska föroreningar och utsläpp.  Winepartners Nordic AB har även en utarbetad CSR policy i urvalet av transporter, förpackningar etc. Vi har en nära och aktiv dialog med våra leverantörer och kunder för att alltid finna det bästa möjliga alternativet, ur såväl ett miljö- som ett socialt perspektiv.