The Beverage Group förvärv av Janake Wine Group

The beverage group fortsätter sin expansion och stärker sin position på den nordiska marknaden genom förvärv av Janake Wine group.

Pressrelease Januari 2018 (pdf)Tillbaka

Posted on by Winepartners